Címlap

Rónay Zoltán

habilitált egyetemi docens

Rónay Zoltán

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatási dékánhelyettese

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar minőségirányítási vezetője

Oktatói munkájának és kutatói érdeklődésének fókuszai

 • a felsőoktatás intézményrendszere, szabályozása, működtetése, a felsőoktatási intézmények vezetése
 • akadémiai szabadság és intézményi autonómia
 • a közoktatás működésének és szervezetének jogi keretei, tanulói és pedagógus jogok, kötelezettségek
 • jogtudatosság és jogtudatosságra nevelés a pedagógusképzésben

Szakmai önéletrajz

Elérhetőségek

 ronay.zoltan@ppk.elte.hu 

+36 30 648-5927

1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27., 403. szoba

Oktatási tevékenység

A kutatás és innováció a felsőoktatásban joint mesterképzési szak (Research and Innovation in Higher Education joint Master Programme) szakfelelőse.

Alapszakon

Pedagógia BA, Közösségszervezés BA, Emberi erőforrások BSc, Sportszervezés BSc, Rekreáció és életmód BSc, Edző BA, valamint szabadon választható kurzusok, szakdolgozati témavezetés és bírálat

Mesterszakon

Neveléstudomány MA, Education Science MA, Emberi Erőforrás Tanácsadó MA, Human Resources Counselling MA, Társadalmi befogadás MA, Social Integration MA, Osztatlan tanárképzés, valamint szabadon választható kurzusok, szakdolgozati témavezetés és bírálat

Doktori képzésben

Neveléstudományi Doktori képzés (témavezető, témakiíró, oktató, értekezések bírálója), ELTE, PTE, SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori képzés (bíráló), North-West University (South Africa) Doktori Iskola (bíráló)

Szakirányú továbbképzésben

addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája szakirányú továbbképzési szak

Tehetséggondozás
 • 36. OTDK PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ – konzulens [Petrov Katarina: Egyenlő hozzáférés a felsőoktatáshoz (II. helyezés)]
 • 2020-2021. XXXV. OTDK PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ – konzulens [Kormos Kevin: Kreatív demokrácia nyomában iskolafókuszú jogi attitűdkutatások mentén (Különdíj)]
 • 2020-2021. Új Nemzeti Kiválósági Program – konzulens [Kormos Kevin: Kreatív demokrácia nyomában a magyarországi oktatás különböző szinterein]
 • 2018-2019.  XXXIV. OTDK PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, ANDRAGÓGIAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ – konzulens [Nagy-Rádli Dalma: A felsőoktatási intézmények vezetésében és működtetésében részt vevő hallgatók feladatkörének és intézményi szerepértelmezésének vizsgálata (II. helyezés, Különdíj)]
 • 2018-2019.  Új Nemzeti Kiválósági Program – konzulens [Nagy-Rádli Dalma: A felsőoktatási intézmények vezetésében és működtetésében részt vevő hallgatók feladatkörének és intézményi szerepértelmezésének vizsgálata]
 • 2005. XXVII. OTDK ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ – konzulens [Csegődi Tibor László A bolognai folyamat és a felsőoktatás igazgatásának reformja Magyarországon (II. helyezés)]

Kutatási területek

Az Oktatás-Jog-Pedagógia Kutatócsoport kutatócsoportvezetője. A kutatócsoport inter- és multidiszciplináris megközelítésben vizsgálja az oktatás és a jog, a pedagógia, a neveléstudomány és a jog kapcsolódási pontjait, találkozását. Érdeklődésének homlokterében a jog mint az oktatási tevékenység tárgya és kerete áll. Ebbe illeszkedve vizsgálja a jog – elsősorban nem jogászok számára – történő oktatását, e tevékenység pedagógiáját.

Közreműködő tag a Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoportban.


Pályázatok, projektek, kutatások

All Inc!

A projekt célja elősegíteni az inkluzív oktatást azáltal, hogy keretet ad a tanulók, a tanárok és tanárjelöltek, valamint a tágabb iskolai közösség számára olyan iskolai közeg kialakítására,           amelyben az LMBT+ személyek otthon érzik magukat. Az All Inc! projekt Belgiumban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban, Hollandiában,                           Spanyolországban és az Egyesült Királyságban valósul meg. Minden országban egy egyetem és egy középiskola működik együtt a diákokat érdemben bevonva, hogy közösen fogalmazzák meg vízióikat, és támogassák olyan eszközök kialakítását, amelyekkel e fenti célt az iskolák elérhetik. Ennek érdekében például virtuális „élő könyvtárat” hoznak létre, amely révén a tágabb iskolai közösséggel és Európa-szerte a fiatalokkal válik megoszthatóvá számos kapcsolódó LMBT+ (élet)történet.  A részletekről a projekt honlapján lehet tájékozódni.


Szorongás helyett énhatékonyság - A biztonságérzet összetevőinek megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi biztonság különböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok számára Felvinczi Katalinnal közösen elnyert pályázat (2018-1.2.1-NKP-2018-00006)


MoTeL kutatás ((Models of Teacher Learning - A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén) - közreműködő kutató


MOOC kurzusok kidolgozása

 • Felkészülés az egyetemi tanulmányokra (az EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében c. projekt keretében) - Kovács Zsuzsával és Áts Anikóval
 • és Szabó Gergely mellett

Publikációk, konferenciák

A legfrissebb publikációk

Kováts, G.; Derényi, A.; Keczer, G.; Rónay, Z. (2023) The role of boards in Hungarian public interest foundation universities. STUDIES IN HIGHER EDUCATION pp. 1-14.

Kováts Gergely, Rónay Zoltán (2023) How academic freedom is monitored: Overview of methods and procedures. Bruxelles, Belgium : EPRS, European Parliamentary Research Service Scientific Foresight Unit (STOA) ISBN: 9789284802821

Rónay, Z.; Niemczyk, E.K. (2023) Higher Education as a Change Agent: Exploring Interconnection of Academic Freedom and Sustainable Development In: Nikolay, Popov; Charl, Wolhuter; Zacharias, L de Beer; Gillian, Hilton; James, Ogunleye; Elizabeth, Achinewhu-Nworgu; Ewelina, Niemczyk (eds.) Recovering Education: Using the Experiences and Learning Acquired to Build New and Better Education Systems. Sofia: Bulgarian Comparative Education Society (BCES) pp. 267-272.

Rónay, Zoltán; Kormos, Kevin (2022) A jog védőháló vagy fenyegetés? Jelenlegi és leendő tanárok, valamint diákok vélekedése a jogról. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 32(6), pp. 83-92.

Niemczyk, E. K., & Rónay, Z. (2022) Roles, requirements and autonomy of academic researchers. Higher Education Quarterly, 00, 1– 15. https://doi.org/10.1111/hequ.12403

Rónay Zoltán, Niemczyk Ewelina K (2022) Institutional Autonomy and Academic Freedom in the Light of National Regulatory Frameworks: Glance at Hungary and South Africa In: Popov, N.; Wolhuter, C.; de Beer, L.; Hilton, G.; Ogunleye, J.; Achinewhu-Nworgu, E.; Niemczyk, E Towards the Next Epoch of Education : BCES Conference Books, Volume 20, 2022 Sofia, Bulgária: Bulgarian Comparative Education Society (BCES) pp. 209-215.

Antonowicz, D., Rónay, Z., & Jaworska, M. (2022). The power of policy translators: New university governing bodies in Hungary and Poland. European Educational Research Journal. https://doi.org/10.1177/14749041221095275

Rónay Zoltán, Matyasovszky-Németh Márton (2022) The effects of neoliberal social policy on the institutional selectivity of the Hungarian K-12 educational system from a socio-legal perspective, Hungarian Journal of Legal Studies (published online ahead of print 2022). https://akjournals.com/view/journals/2052/aop/article-10.1556-2052.2022.00363/article-10.1556-2052.2022.00363.xml

Kováts Gergely, Rónay Zoltán (2021) Academic Freedom in Hungary. Wien, Austria: CEU OSUN

Káplár-Kodácsy, Kinga ; Rónay, Zoltán ; Dorner, Helga (2021) Adaptációs stratégiák a felsőoktatásban: egy mentorrendszer tapasztalatai. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 31:11-12, pp. 115-129. DOI Egyéb URL

Rónay, Zoltán (2021) Az egyetem szerepe és helye a magyar felsőoktatás-politikában, 1948–2020. In: Szécsényi, András; Zsidi, Vilmos (eds.) A Budapesti Corvinus Egyetem és elődintézményei története a kezdetektől 2020-ig Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó pp. 133-144.

Rónay, Zoltán ; Ewelina, K Niemczyk: A Worldwide Pandemic and Academic Freedom: Challenges of the Changing Landscape. In: Popov, N.; Wolhuter, C.; de Beer, L.; Hilton, G.; Ogunleye, J.; Achinewhu-Nworgu, E.; Niemczyk, E. (szerk.) New Challenges to Education: Lessons from Around the World, Szófia, Bulgária: Bulgarian Comparative Education Society (BCES) (2021) pp. 10-16.

Rónay, Zoltán ; Ewelina, Niemczyk: Institutional and Individual Autonomy in Relation to Research Productivity in Hungarian and South African Higher Education Contexts. In: Nikolay, Popov; Charl, Wolhuter; Louw, de Beer; Gillian, Hilton; James, Ogunleye; Elizabeth, Achinewhu-Nworgu; Ewelina, Niemczyk Educational Reforms Worldwide, Szófia, Bulgária : Bulgarian Comparative Education Society (BCES) (2020) pp. 240-247.

Rónay, Zoltán ; Dominik, Antonowicz ; Marta, Jaworska: Lengyel és magyar vezető testületek a felsőoktatásban. EDUCATIO 29 : 1 pp. 92-107. , 16 p. (2020)

Rónay, Zoltán: LEGAL CASE VS LEGAL TEXT: How to Teach Law in Teacher Training. In: Mafalda, Carmo (szerk.) Education Applications & Developments V. : Advances in Education and Educational Trends Series, Lisboa, Portugália : InSciencePress, (2020) pp. 94-103.

Rónay, Zoltán: Vezetők, testületek, felelősség a felsőoktatási intézményekben, különös tekintettel az állami egyetemekre. Budapest, Magyarország : ELTE PPK, L'Harmattan Kiadó (2019)

Szivák, Judit ; Rónay, Zoltán ; Saád, Judit ; Fazekas, Ágnes: A pedagógusok szakmai fejlődését, tanulását meghatározó rendszerszabályozási környezet. EDUCATIO 28 : 4 pp. 829-837. (2019)

Teljes publikációs lista

MTMT

A publikációk jó része hozzáférhető ezen a linken: https://www.researchgate.net/profile/Zoltan-Ronay

Multimédiás tartalmak

Modellváltás empirikus nézőpontból – Corvinus Kutatási Hét, Budapesti Corvinus Egyetem 2023. június 12.: Az akadémiai szabadság és intézményi autonómia kihívásai (konferenciaelőadás)

https://www.youtube.com/watch?v=mCieFnOa4o4

Akadémiai szabadság, vagy amit akartok című” konferencia, Budapesti Corvinus Egyetemen 2023. november 9. Jogállamiság és felsőoktatás – különös tekintettel az akadémiai szabadság hazai szabályozására (konferenciaelőadás): https://www.youtube.com/watch?v=t2sTEB2DuuE

Universities and Crisis (project hosted by University of Cambridge): Academic Freedom and University Autonomy in Hungary: In this month's episode, Dr. Judit Gárdos and Dr. Zoltán Rónay discuss three decades of 'permanent reform' in Hungarian higher education, including its effects on academic freedom and university autonomy.

Ez is Nevtud! – az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet podcastja: Kanári vagy lakmusz … az akadémiai szabadságot nem lehet másképp megvédeni, csak kollektív fellépéssel” - Az Európai Parlament nemrég tette közzé azt a jelentést, amely a tudományos élet szabadságának jelenlegi ellenőrzési, illetve értékelési módszereiről és eljárásairól nyújt átfogó képet. A tanulmány szerzői, Kováts Gergely (BCE) és Rónay Zoltán (ELTE PPK) voltak az ’Ez is Nevtud’ podcast 12. epizódjának vendégei. A beszélgetés során olyan kérdésekre is választ kerestek és adtak, mint hogy miért fontos és hogyan mérhető az akadémiai szabadság; mi ma az egyetem társadalmi feladata és szerepe, vagy hogy miként szolgálja a tudomány fejlődését az akadémiai szabadság.

ELTE PPK Neveléstudományi Intézet – Exploring Nevtud: Az All Inc! projekt célja elősegíteni az inkluzív oktatást azáltal, hogy keretet ad a tanulók, a tanárok és tanárjelöltek, valamint a tágabb iskolai közösség számára olyan iskolai közeg kialakítására, amelyben az LMBT+ személyek otthon érzik magukat. Az All Inc! projekt Belgiumban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Lengyelországban, Hollandiában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban valósul meg.

Az egyetemi modellváltás strukturális problémái. Tilos Rádió - A tudás (és a) hatalom, 2023.02.28. - 18:00. Kováts Gergely (Corvinus) és Rónay Zoltán (ELTE) felsőoktatási szakértőkkel az alapítványi egyetemek alapvető strukturális problémáiról, a kuratóriumok és egyetemi testületek nemzetközi párhuzamairól, valamint a hazai egyetemi autonómia hiányosságairól beszélgetett a két műsorvezető, Lőrincz Viktor és Zászkaliczky Márton.

Korreferátum Fábri György Az egyetemi autonómia értelme és értelmezései c. előadásához (2021)

Konferenciák

 

Tudományos rendezvény címe, a közreműködés jellege

2024.03.14. CIES 2024 – The Power Of Protest: Highlighted Session: Protecting, Protesting, and Amplifying Academic Freedom – előadó, az előadás címe: Threatened Academic Freedom in Hungary: What did US academia learn from illiberalism and Hungary? (társszerző: Kováts Gergely)
2024.02.24. CEU Institute for Advanced Study: Democracy and Academic Freedom: University Futures in the Age of Authoritarianism? – Kerekasztal: Panel 4: Democracy within the University – kerekasztal meghívott résztvevője
2024.02.24. CEU Institute for Advanced Study: Democracy and Academic Freedom: University Futures in the Age of Authoritarianism? – előadó, az előadás címe: How Academic Freedom is Monitored - Overview of Methods and Procedures (társszerző: Kováts Gergely)
2023.11.18. KGRE „MI lesz veled, felsőoktatás?” – Oktatásinformatika a felsőoktatásban IV. konferencia – előadó, az előadás címe: Intézményi útmutató a mesterségesintelligencia-alapú tartalomgenerálás használatára az oktatásban-kutatásban
2023.11.09. Akadémiai szabadság vagy amit akartok, Budapesti Corvinus Egyetem – előadó, az előadás címe: Jogállamiság és felsőoktatás – különös tekintettel az akadémiai szabadság hazai szabályozására
2023.10.27. XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pedagógusképzés (11) szekció – előadó, az előadás címe: LMBT, avagy Láthatatlan Magányos Biztonságra vágyó Tizenévesek a magyar oktatási rendszerben. Nemzetközi együttműködésben kidogozott beavatkozásokkal a sokszínű iskoláért
2023.10.27. XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pedagógusképzés (11) szekció – szekcióvezető
2023.10.27. XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nevelésszociológia (4) szekció – előadó, az előadás címe: Árral szemben A szexuális kisebbségek iskolai helyzete és megítélése a köznevelés aktuális folyamatai tükrében (társszerző: Csereklye Erzsébet és Kormos Kevin)
2023.10.26. XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Egyetemi oktatók jóllétét és eredményességét befolyásoló tényezők Közép-Kelet-Európában, szimpózium – opponens
2023.10.25. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar – MTA II. Osztály Pedagógiai Tudományos Bizottság Felsőoktatási pedagógiai munkacsoport, Felsőoktatás-pedagógiai kutatások és fejlesztőmunka az új feltételek között, Digitalizáció, mesterséges intelligencia szekció – szekcióvezető
2023.10.05. The Future of Higher Education and Science – A Turn of the Times? – előadó, előadás címe: Challenges and Difficulties in Monitoring Academic Freedom (társszerző: Kováts Gergely)
2023.08.30. ATEE Annual Conference 2023. Teacher Education on the Move – társszerző, előadás címe: The links between the treatment of behavioural disorders and legislation in public education. Legal knowledge and awareness of teachers working with behavioural disorders in the context of public education (előadó: Reményi Tamás)
2023.08.30. ATEE Annual Conference 2023. Teacher Education on the Move – szekció elnök, Teacher Education Theories es Methods
2023.08.29. ATEE Annual Conference 2023. Teacher Education on the Move – szekció elnök, Educational Responses to Societal Challenge from the Perspectives of Teacher Education
2023.08.27. ATEE Annual Conference 2023. Teacher Education on the Move – Workshop szervező és elnök, Preconference Workshop 3: Teacher Education and Law
2023.08.27–30. ATEE Annual Conference 2023. Teacher Education on the Move – Tudományos Programbizottság tagja
2023.06.30. XXI BCES Conference Recovering Education: Using the Experiences and Learning Acquired to Build New and Better Education Systems (Bulgarian Comparative Education Society) – előadó, előadás címe: Institutional Higher Education as a Change Agent: Exploring Interconnection of Academic Freedom and Sustainable Development (Prof. Ewelina K. Niemczyk-kel)
2023.06.24–26. International Conference on Education and New Developments 2023 – Scientific Committee member
2023.06.12. A Modellváltás empirikus nézőpontból (Budapesti Corvinus Egyetem) – előadó, előadás címe: Az akadémiai szabadság és intézményi autonómia kihívásai
2023.05.26. Az oktatás határdimenziói – HuCER 2023 – előadó, előadás címe: Az akadémiai szabadság válsága? Negatív trendek globális kontextusban (társszerző: Kováts Gergely)
2023.05.26. Az oktatás határdimenziói – HuCER 2023 – szekcióvezető, Pályakövetés szekció
2023.05.26. Az oktatás határdimenziói – HuCER 2023 – társszerző, előadás címe: International and Hungarian education reforms affecting the decision-making process in the higher education system – from the perspective of students (előadó: Laura Alzmeter)
2023.05.13. All Inc! Conference München 2023 - “All Inc! Building LGBT+ friendly schools across Europe” – előadó, előadás címe: Against the Odds (Kormos Kevinnel)
2023.05.13. All Inc! Conference München 2023 - “All Inc! Building LGBT+ friendly schools across Europe” – workshop elnök, Recommendations for Building LGBT+ Friendly Schools: Share Your Feedback! workshop
2023.05.04. „Jogok, jogpedagógia, emberkép és fogyatékosságügy” tudományos konferencia az Esélyegyenlőség Napja alkalmából, Bíró Endre címzetes egyetemi tanár tiszteletére (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) –előadó, előadás címe: Jog és felelősség a pedagógusok és a viselkedészavart mutató tanulók körében (Reményi Tamással)
2023.04.13. Felsőoktatás-pedagógia Konferencia (ELTE PPK & MTA II. Osztály Pedagógiai Tudományos Bizottság Felsőoktatás-pedagógiai Munkacsoport) – elnök, Intézményes viszonyok szekció
2023.04.13. Felsőoktatás-pedagógia Konferencia (ELTE PPK & MTA II. Osztály Pedagógiai Tudományos Bizottság Felsőoktatás-pedagógiai Munkacsoport) – társszerző, az előadás címe: Akadémiai szabadság az európai felsőoktatásban (előadó: Kováts Gergely)
2023.03.24. Illyés Sándor Emléknapok – előadó, az előadás címe: A mesterséges intelligencia használatának etikai és jogi vetületei: Ember & gép - jog & felelősség
2023.03.22. The Recent Challenges of Higher Education Management (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar) –előadó, előadás címe: Current challenges of university autonomy and academic freedom – from West to East with a special focus on Hungary's new university governance model (társszerző: Kováts Gergely)
2022.11.28 How to provide enforceable protection for academic freedom at EU level? (European Parliament's Science and Technology Options Assessment - STOA) – workshop előadó, előadás címe: How to monitor academic freedom? Overview of academic freedom's assessment initiatives and methodologies in Europe (Kováts Gergellyel)
2022.11.17. XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Állampolgári nevelés és jogi szabályozás szekció – társszerző, az előadás címe: Viselkedészavarok és jog: A viselkedészavart mutató tanulók jogszabályi helyzete nemzetközi kontextusban – különös tekintettel fegyelmezési kérdésekre (előadó: Reményi Tamás)
2022.11.17. XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Higher Education szekció – társszerző, az előadás címe: The participation of students in the life of Hungarian Higher Education Institutions (előadó: Laura Alzmeter)
2022.11.17. XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Higher Education szekció – társszerző, az előadás címe: Participation of Students in the Life of Educational Institutions (Rights, Obligations, Opportunities) (előadó: Peter Rejubi Enim)
2022.11.02. Digitális Tér Konferencia - 2022 - Utak a digitális jóllét felé (online), Digitális társadalom – digitális iskola – digitális jóllét szekció – előadó, az előadás címe: Valós jogok a virtuális térben avagy a digitális oktatás jogi keretei
2022.09.27. „Keresni az újat szüntelen” – Ünnepi konferencia Halász Gábor professzor köszöntésére – a konferencia szervezője (társ-szervező: Kálmán Orsolya, Fazekas Ágnes, Horváth László)
2022.09.26. Szorongás helyett énhatékonyság – kutatási eredmények, fejlesztési javaslatok és dilemmák. Az NKP 2018-1.2.1-NKP-2018-00006 projekt zárókonferenciája – a konferencia szervezője (társ-szervező: Felvinczi Katalin)
2022.09.09. Free to Think? Challenges for Academia and Journalism (ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius Hamburg, Germany & CEU) – panelbeszélgetés résztvevője, a panelbeszélgetés címe: A Conversation on the Freedom of Thought
2022.09.06. EAIR 44th Annual Forum – társszerző, az előadás címe: Variations on a Theme: Foundation universities in an illiberal democracy - the case of Hungary (előadó: Kováts Gergely, társszerzők: Derényi András, Kádár-Csoboth Péter, Keczer Gabriella)
2022.09.01. ECER 2022 plus (EERA Annual conference) (online) – társszerző, az előadás címe: Academic Freedom in an Illiberal Democracy: the case of Hungary (előadó: Kováts Gergely)
2022.06.24. Towards the Next Epoch of Education: XX Jubilee Annual International BCES Conference (Bulgarian Comparative Education Society) (online) – webinárium előadó, előadás címe: Institutional Autonomy and Academic Freedom in the Light of National Regulatory Frameworks: Glance at Hungary and South Africa (Prof. Ewelina K. Niemczyk-kel)
2022.05.27. Oktatás egy változó világban – Kutatás, innováció, fejlesztés – HuCER 2022 – társszerző, előadás címe: Hungarikum-e a modellváltás? Az egyetemfenntartói struktúra hazai átalakítása a nemzetközi trendek tükrében (előadó: Kováts Gergely, társszerző: Keczer Gabriella)
2022.05.26. Oktatás egy változó világban – Kutatás, innováció, fejlesztés – HuCER 2022 – társszerző, előadás címe: Fegyelmezéssel a kriminalizáció ellen? A viselkedészavart mutató tanulók a jog tükrében, különös tekintettel a fegyelmezés kérdéskörére (előadó: Reményi Tamás)

2022.03.29.

Illyés Sándor Emléknapok – előadó, az előadás címe: „Akadémiai szabadság” – akadálymentesített-e a játék-tér? (Kováts Gergellyel)

2022.02.09. Public Lecture (University of Gibraltar) – előadó, az előadás címe: Law in Schools – Challenges in Teacher Training
2022.01.13. Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási Hét – előadó, az előadás címe: Az akadémiai szabadság helyzete Magyarországon (Kováts Gergellyel)

2021.11.30.

MTA II. Osztály Pedagógiai Tudományos Bizottság Felsőoktatási pedagógiai munkacsoport: Pedagógia – Felsőfokon – előadó, az előadás címe: A párhuzamosok találkoznak a végtelenben? Avagy a felsőoktatás jogi-gazdálkodási-irányítási átrendezése és a kompetens, hatékony oktatás érdeke, ennek van-e hatása az intézményi atmoszférára és az oktatók-hallgatók intézményi identitására?
2021.11.19. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Doktori képzés, doktori folyamat, doktori hallgatók szekció – szekcióvezető (helyszínen kijelölve)
2021.11.19. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Doktori képzés, doktori folyamat, doktori hallgatók szekció – előadó, az előadás címe: Társ- és teamtémavezetés a doktori iskolákban: eredmények és kihívások (Kálmán Orsolyával és Horváth Lászlóval)
2021.11.19. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Felsőoktatás, felnőttoktatás szekció – előadó, az előadás címe: Reflektív mentori folyamatok a felsőoktatásban: egy oktatói mentorrendszer tapasztalatai (Káplár-Kodácsy Kingával, Dorner Helgával, Erdei Luca Alexával)
2021.11.19. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia – poszter kiállító, a poszter címe: A joghoz való viszony mérésének lehetőségei a közoktatásban (Kormos Kevinnel)
2021.11.18. XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tanárképzés, felsőoktatás II. tematikus szekció – előadó, az előadás címe: A participatív oktatás multiplikációs lehetőségei a pedagógusképzésben - multi- és transzdiszciplináris megközelítésben (Cserti-Szauer Csillával, Sándor Anikóval, Surányi Csengével, Kormos Kevinnel)
2021.11.03. Eötvös József Csoport – Társadalmi Reflexió Intézet: A felsőoktatási autonómia – előadó, az előadás címe: Mégis kinek az autonómiája?
2021.09.09.
ATEE 2021 Conference (online) – előadó, előadás címe: Supporting the professional development and learning of teachers in the Hungarian regulatory system (társszerzők: Szivák Judit, N. Tóth Ágnes, Salát Magdolna)
2021.06.28.

Az egyetemi autonómia értelme és értelmezései. Hajnalhasadás. Autonómiák egykor és most – és holnap. Fábri György előadássorozata. 1. alkalom (online) – korreferens

2021.06.21.

New Challenges to Education. Lessons from Around the World. XIX Annual International Conference (Bulgarian Comparative Education Society) (online) – keynote előadó, előadás címe: A Worldwide Pandemic and Academic Freedom: Challenges of the Changing Landscape (Prof. Ewelina K. Niemczyk-kel)

2021.05.30.-06.01.

CSSHE 2021 Virtual Conference (Canadian Society for the Study of Higher Education (CSSHE) & University of Alberta) (online) – társszerző, az előadás címe: The magic power of policy translators - new university governing bodies in Hungary and Poland (előadó: Dominik Antonowicz, társszerző: Marta Jaworska)

2021.05.27.

Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején – HuCER 2021 (online) – előadó, előadás címe: A jog: védőháló vagy fenyegetés? Jogi attitűd mérése egy kismintás iskolai esetelemzés alapján (Kormos Kevinnel)

2021.05.25.

X. szülőnek lenni konferencia (ELTE PPK, a Magyar Pedagógiai Társaság, a Szülőnek Lenni Program és a Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Közhasznű Egyesület) (online) – Kerekasztal-beszélgetés: A szülők és az iskola kapcsolata (online) – kerekasztalbeszélgetés résztvevője

2021.04.22.

LERU CE7 Research Ethics Online Seminar (League of European Research Universities & Eötvös Loránd University) (online) – előadó, az előadás címe: Challenges in research ethics before and during the pandemic (Kökönyei Gyöngyivel)

2020.11.07.

XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tanulás és adaptáció a veszélyhelyzeti távolléti felsőoktatásban c. szimpózium (online) – előadó, az előadás címe: Adaptációs stratégiák a felsőoktatásban: egy mentorrendszer tapasztalatai (Káplár-Kodácsy Kingával)

2020.11.06.

XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Nonformális és informális nevelés szekció (online) – előadó, az előadás címe: A szabálykövetéssel kapcsolatos iskolai szervezeti kultúra hatása a tanulók jogi attitűdformálására (Fazekas Ágnessel)

2020.11.05.

XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Neveléspszichológia szekció (online) – előadó, az előadás címe: Pedagógiai elvek vs. munkavállalói kötelezettség. Egy dilemma végigondolása egy Jedi mester példáján

2020.11.05.

XX. Országos Neveléstudományi Konferencia (online) – szekcióvezető, Neveléspszichológia szekció

2020.10.22.

A járvány okozta veszélyhelyzet hatása a humán(tudományi) kutatásokra (ELTE BTK MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport) – Kerekasztal-beszélgetés: Kutatásetikai kérdések, dilemmák és megoldások (nemcsak) járvány idején (online) – kerekasztalbeszélgetés résztvevője

2020.09.24.

A jogtudat- és a jogi kultúra kutatásának eredményei és perspektívái (Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet) – előadó, előadás címe: A jogtudat és jogi attitűd kutatás fontosságáról és irányairól a köznevelés szereplői körében

2020.06.26.

Educational Reforms Worldwide: XVIII Annual International BCES Conference (Bulgarian Comparative Education Society) (online) – webinárium előadó, előadás címe: Institutional and Individual Autonomy in Relation to Research Productivity in Hungarian and South African Higher Education Contexts (Prof. Ewelina K. Niemczyk-kel)

2020.05.28.

Társadalmi innováció és tanulás a digitális korban – HuCER 2020 (online) – webinárium előadó, előadás címe: Pedagógusok és tanulók joghoz való viszonyáról (Fazekas Ágnessel)

2020.01.10.

Intézményirányítás a felsőoktatásban (BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központ, Educatio c. folyóirat, Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya - közös konferencia), előadó, az előadás címe: A boardok szerepe a felsőoktatásban – két modell

2019.12.13.

Légy képben!, az  Európai Bizottság Jogok, egyenlőség és polgárság programja keretében megvalósult projekt zárókonferenciája; Kerekasztal-beszélgetés: Intézményi megoldások az iskolai erőszak kezelésére és megelőzésére – kerekasztalbeszélgetés résztvevője

2019.11.23.

Biztonságos terek - kampányindító konferencia – kerekasztalbeszélgetés résztvevője

2019.11.8.

XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pedagógusok szakmai fejlődésének és tanulásának komplex értelmezése és megújuló vizsgálati lehetőségei c. szimpózium – előadó, az előadás címe: A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása a hazai szabályozási rendszerben (Szivák Judittal, Fazekas Ágnessel, Salát Magdolnával)

2019.11.7.

XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Tanulás és tanulástámogatás a felsőoktatásban c. szimpózium – előadó, az előadás címe: A tanulástámogató etikus vezető a felsőoktatásban (Horváth Lászlóval)

2019.06.23.

International Conference on Education and New Developments 2019 – előadó, az előadás címe: Teaching Law in Teacher’s Training – Early Experiences of a Pilot Curse in Eötvös Loránd University

2019.06.22.

International Conference on Education and New Developments 2019 – Section chair (TEACHING AND LEARNING Science and technology Education)

2019.06.22–24.

International Conference on Education and New Developments 2019 – Scientific Committee member

2019.06.11–15.

Glocal Education in Practice:Teaching, Researching, and Citizenship: XVII Annual International BCES Conference (Bulgarian Comparative Education Society) – előadó, előadás címe: Academic Freedom and Strong State Control: Two Samples to Illustrate the Consequences

2019.06.10–11.

30 Years since the Fall of the Berlin Wall. Educational Reforms in Eastern and Central Europe & Eurasia 1989-2019 (Bulgarian Comparative Education Society) – előadó, az előadás címe: The Rise and Fall of Autonomy. The Last Thirty Years of Hungarian Higher Education

2019.06.10–11.

30 Years since the Fall of the Berlin Wall. Educational Reforms in Eastern and Central Europe & Eurasia 1989-2019 (Bulgarian Comparative Education Society) – International Program Committee member

2019.06.10–11.

30 Years since the Fall of the Berlin Wall. Educational Reforms in Eastern and Central Europe & Eurasia 1989-2019 (Bulgarian Comparative Education Society) – Working Group Chair, Working Group 3: Higher Education

2019.05.09.

Tanügyigazgatás (Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztály) – előadó, az előadás címe: Elmélet és gyakorlat. Jogi alapelvek érvényesülése a tanügyigazgatás szabályozásában

2019.03.19–20.

Oxford Education Research Symposium – Special Topic Session: Oxford Symposium on the Finance, Law and Economics of Education – előadó, az előadás címe: Executive Liability of Universities – Research Tools and Study Directions

2018.11.22.

„2nd Danube Conference for Higher Education Management. In search of excellence in higher education – előadó, az előadás címe: Consistory – the obscure subject of state control

2018.11.22–23.

2nd Danube Conference for Higher Education Management. In search of excellence in higher education – Scientific (Programme) Committee

2018.11.09.

XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, Differenciálódó oktatói szerepek a felsőoktatásban c. szimpózium – előadó, az előadás címe: Szerepek és együttműködés az interdiszciplináris képzési programfejlesztés és menedzsment területén (Horváth Lászlóval)

2018.11.08.

XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia – szekcióvezető, Policy – making in Education, Learning, Knowledge szekció

2018.06.23.

International Conference on Education and New Developments 2018 – keynote speaker, előadás címe: Respect for Human Dignity: as a Framework and Subject of Education in the Light of Present Challenges

2018.06.11–15.

Education in Modern Society: XVI Annual International BCES Conference (Bulgarian Comparative Education Society) – előadó, előadás címe: Centralizations and Autonomies: The Delimitation of Education by the Hungarian Government

2018.05.24–25.

Education – Economy – Society: Hungarian Conference on Educational Research – HuCER 2018 – előadó, előadás címe: A konzisztórium vajon mi?

2018.05.24–25.

Education – Economy – Society: Hungarian Conference on Educational Research – HuCER 2018 – (Társ)Szekcióvezető, Eredményesség szekció

2018.04.26–28.

The 16th Conference on Educational Assessment – CEA 2018 – előadó, előadás címe: A tanulók értékelésének pedagógiai fogalma a köznevelési törvény tükrében

2018.01.25.

: „Magyar Felsőoktatás 2017” konferencia (BCE Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja) – előadó, előadás címe: Ágazatirányítás és intézményvezetés az egyetemvezetői felelősség tükrében

2017.05.04.

Autonómia a közjogtudományban (MTA TK Jogtudományi Intézet) – előadó, előadás címe: Felsőoktatási autonómia közjogi helye

2011.06.16.

A főtitkár szerepe a felsőoktatási intézmény vezetésében (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Felsőoktatás-menedzsment Műhely) – előadó

2010.05.17.

Az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás és a közjegyzőség (Magyar Jogász Egylet Polgári Eljárásjogi Szakosztálya Polgári Eljárásjogászok Klubja) – szervező

2008.09.19.

A XXI. század Polgári perrendtartása konferencia (Magyar Jogász Egylet Polgári Eljárásjogi Szakosztálya) – szervező


Szakmai és közéleti tevékenység

Tudományos testületi tagság

Szerkesztőbizottsági tagság

Neveléstudomány folyóirat szerkesztőbizottsága

Szakértői tevékenység

 • Council of Europe, Democratic Mission of Higher Education (2024 -2027) -  Expert team member for Academic Freedom in Action
 • Directorate-General for Parliamentary Research Services (EPRS),  Secretariat of the European Parliament Scientific Foresight Unit, Panel for the Future of Science and Technology (STOA) – expert on Academic Freedom issues
 • Edu-HRight: Research Unit External Evaluation, North-West University, Potchefstroom South Africa – External panel member

DÍJAK, ELISMERÉSEK

ELTE Egyetemi Kiválósági Alap “Kiemelkedő presztízsű tudományos publikáció” díja (2022. november)